Υποστήριξη έργων

 
Η LETTERPHONE  μετά το πέρας του χρόνου δωρεάν συντήρησης και κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή, προσφέρει τεχνική εξυπηρέτηση με τους εξής τρόπους:
  •  ΕΛΕΥΘΕΡΟ SERVICE (χρέωση ανά ώρα απασχόλησης τεχνικού)
  •  ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ SERVICE (περιλαμβάνει ανταλλακτικά & απασχόληση τεχνικού)
  •  ΠΛΗΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ [FULL SERVICE] (περιλαμβάνει ανταλλακτικά, αναλώσιμα –πλην χαρτιού)