Συστήματα καταμέτρησης – ελέγχου χρημάτων

Letterphone
Letterphone
Letterphone
Letterphone
Letterphone

Επαγγελματικές και μη, συσκευές :

  • ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων, 
  • καταμέτρησης και ελέγχου χαρτονομισμάτων
  • καταμέτρησης και διαχωρισμού κερμάτων