Συστήματα προτεραιότητας

Letterphone
Letterphone
Τα συστήματα ηλεκτρονικού καθορισμού προτεραιότητας έχουν καθιερωθεί διεθνώς σαν μέσο για την ομαλή διεκπεραίωση των αναγκών μας, στα σημεία όπου παρατηρούνται συνθήκες αναμονής εξ’ αιτίας της προσέλευσης πολλών ανθρώπων ταυτόχρονα (συνωστισμός), ενώ παράλληλα δημιουργούν άριστες συνθήκες εργασίας προσφέροντας:
  • τη μέγιστη παραγωγή των υπαλλήλων (μέχρι 30% αύξηση) και
  • μείωση του χρόνου αναμονής (μέχρι 20%)
επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις.
 
Παράλληλα, έχουμε διαχείριση πληροφοριών με στατιστικά, όπως:
  • σύνολο πελατών σε αναμονή, ημερησίως
  • μέσος αριθμός πελατών ανά ταμείο
  • μέσος χρόνος αναμονής ανά πελάτη
  • μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ανά ταμείο κ.λ.π.
 

Θα χαρούμε πολύ, αν μας δώσετε την ευκαιρία, να συζητήσουμε μαζί σας για την εφαρμογή του συστήματος προτεραιότητας στην υπηρεσία σας και να σας στείλουμε την οικονομική προσφορά μας.